Тази страница е достъпна и на:

Bulgarian

Торкретиране на сгради

Възстановяване и заздравяване на основи на стари сгради
Укрепване по метода на сухо или мокро торкретиране

Данев Строй ЕООД
София 1700, кв. Витоша, ул. 'Георги Райчев' 21Б, офис 1
+359 888 560 321
+359 2 442 66 66
Z I #
SedCardSystem: use (the) web| v8.5.1 | RegNr. 08324 | ĕ